ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Skip to main content

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Πρόεδρος: Παρασύρης Γεώργιος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Φασουλάκης Γεώργιος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Σαλούστρος Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας: Νησωτάκης Χαράλαμπος

Β΄ Γεν. Γραμματέας: Αντωνάκος Νικόλαος

Ταμίας: Κονιδάκης Δημήτριος


Υπεύθυνοι Πολιτιστικών – Εκδηλώσεων – Αντιμετώπισης Ανθρωπιστικής κρίσης & Καθημερινότητας:


Ζαχαριουδάκης Σταύρος

Κομνηνού-Βιδάκη Ελένη


Μέλος Δ.Σ: Διβινής Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ: Λαγογιάννης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ: Μπικάκης Νικόλαος


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΠΕ


Παρασύρης Γεώργιος

Νησωτάκης Χαράλαμπος

Διβινής Νικόλαος


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Βλαχάκη Ευαγγελία

Παρασύρη – Φωτάκη Μαρία

Καββάλου – Τρούλη Αιμιλία


ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Γρινιεζάκης Εμμανουήλ

Νικολουδάκης Κωνσταντίνος

Βρυθιά Μαρία